Plan zebrań pracowników Zakładu Elektroniki Biomedycznej
w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019
(wtorki, godz. 9:00, sala 747)
  

05.03.2019 prof. dr hab. inż. J. Szuber
Historia i nowe trendy w elektronice.

12.03.2019

dr hab. inż. E. Straszecka
Sprawy dydaktyczne Zakładu EB.

26.03.2019

prof. dr hab. inż. J. Łęski
Publikacje w Zakładzie EB – plany i możliwości.

09.04.2019

prof. dr hab. inż. J. Łęski
Sprawy dydaktyczne Zakładu EB – wybór środowiska obliczeniowego dla studentów - dyskusja.
30.04.2019 dr inż. Michał Rychlik
Metody parametryzacji cech morfologicznych struktur kostnych człowieka z wykorzystaniem narzędzi inżynierii wirtualnej.
07.05.2019 dr inż. B. Łysoń-Sypień
Niskowymiarowe formy tlenków metali do zastosowań sensorowych.
21.05.2019 mgr inż. M. Bałecki
Sensor gazów toksycznych na bazie efektu fotonapięcia powierzchniowego.
28.05.2019 mgr inż. S. Porębski
Wspomaganie diagnozy medycznej na podstawie rozmytych reguł warunkowych.
04.06.2019 mgr inż. A. Dyrek
Tłumienie zakłóceń metodą wielokrotnego rzutowania w przestrzeni stanów.
18.06.2019 dr inż. M. Jeżewski
Grupowanie i klasyfikacja danych dla systemów komputerowego nadzoru stanu płodu.