e-mail: sebastian.porebski(at)polsl.pl
tel. 32 237 15 29
pokój 740

Aktualny plan zajęć


Stanowisko: doktorant/pracownik dydaktyczny.

Obszary zainteresowań naukowych:

- Inżynieria wiedzy.
- Systemy wspomagania decyzji.
- Teoria zbiorów rozmytych i wnioskowanie rozmyte.


Dorobek naukowy: http://orcid.org/0000-0001-9926-4265

Działalność dydaktyczna:

Prowadzone przedmioty:

  1. Podstawy programowania komputerów.
  2. Metody numeryczne.